Door op 12 juni 2013

PvdA fractie bezoekt Oranjehof in Zelhem

De fractie heeft zaterdag 8 juni een bezoek gebracht aan een bijzonder complex seniorenwoningen aan de Pr. Beatrixstraat en de Oranje Nassaustraat in Zelhem. De samenwerking tussen verhuurder ProWonen, de Stichting Welzijn Zelhem en de bewoners blijkt onder andere uit het intensive gebruik van de gezamenlijke ruimte “Oranjehof”, het overleg over nieuw te bouwen levensloopbestendige woningen en het oplossend vermogen wanneer er problemen zijn. De fractie werd rondgeleid door de heer Gert Peppelman namens de huurdersvereniging. De PvdA is geïnteresseerd in de samenwerking met woningbouwvereniging ProWonen, met de gemeente en de initiatieven van de bewoners en de toekomstplannen. Dergelijke initiatieven zijn een voorbeeld; bundel krachten, verbeter de woonvoorraad en betrek vooral inwoners bij de voorbereiding en realisatie. De PvdA was blij verrast: deze woningen zien er nog steeds uit als nieuw. Hieruit blijkt dat gezamenlijk de verantwoordelijkheid oppakken, om bijvoorbeeld zwerfafval bij de containers te voorkomen, werkt.