Door op 31 oktober 2013

PvdA kritisch over zelfgenoegzaamheid van het college

Raadsvergadering 30 oktober: tijd voor de Algemene Beschouwingen.
Terugblik en blik vooruit!
PvdA fractievoorzitter Antoon Peppelman spreekt harde woorden over het beleid van vier jaar CDA/VVD college.

Tevredenheid van het college verbijsterend…

TBB nu definitief de prullenmand in?

College steunt alleen huizenbezitters!

Hieronder de volledige woorden van Peppelman:

Compliment aan de samenleving!

De titel is terecht. Veel kwam de laatste jaren tot stand, maar niet dankzíj dit college, maar ondànks. Het college van VVD en CDA kwam met het allesomvattende plan Toekomst Bestendig Bronckhorst en beloofde alle inwoners mee te kunnen denken.  Met de inbreng is echter niets gedaan. Want snel werd duidelijk dat er flink bezuinigd moest worden. Bezuinigingen zijn onvermijdelijk, maar van een college mag je verwachten dat het dit met visie, zorgvuldig en in samenspraak met burgers doet.

Of sprak er een visie uit op het zwembadenbeleid? Eén bad voor 38.000 inwoners zou voldoende zijn. Toevallig werd dat het zwembad in Hoog Keppel, de andere baden hadden het nakijken en sluitingen dreigden. Maar deze kaalslag pikten de inwoners niet; ze hebben zich sterk gemaakt voor de andere baden en met succes. Inderdaad: een compliment aan de samenleving!

In vorm, procedure en uitwerking van TBB geeft de PvdA dit college een dikke onvoldoende. Het is maar goed dat de voorstellen van het college diverse keren geparkeerd en gerepareerd zijn zodat er uiteindelijk toch een redelijk besluit genomen kon worden. Zo is het is gelukt de buitensportverenigingen een goede start te geven en we hebben er vertrouwen in dat dit bloeiende verenigingen blijven. Maar met de zaalsporten gaat het niet de goede kant op. De nieuwe subsidieregeling is uitgekleed en het college wilde niet luisteren naar de raad en noodkreten van de verenigingen. We hopen dat het na de verkiezingen mogelijk is de subsidieverordening weer aan te passen, want het verenigingsleven willen we stimuleren. Juist nu er voorzieningen verdwijnen en de overheid een uitzonderlijk groot beroep doet op vrijwilligers en mantelzorgers.

Door miljoenen over te dragen aan de beheerders van de accommodaties is onze algemene reserve (een soort spaarpot, die de gemeen te heeft) behoorlijk geslonken. Dat brengt risico’s met zich mee. Het college stelt voor het overschot direct weer aan de reserve te voegen.
Maar het is de vraag of het wel het juiste moment is om te sparen. Er zijn drie zaken waaraan de PvdA voorrang geeft.

Ten eerste. DBO’s  is gevraagd plannen te maken en zaken op te pakken die de gemeente niet meer wil doen maar voor de uitvoering is geen geld beschikbaar. De PvdA wil  jaarlijks een budget beschikbaar stellen voor plannen uit de samenleving.

Ten tweede. Het college slaagt er onvoldoende in om duidelijk te maken wat de kerntaken zijn van de gemeente. Welke voorzieningen wil je in je gemeente, welke diensten wil je aanbieden aan welke inwoners? Met een willekeurig beroep op eigen verantwoordelijkheid zijn WMO-passen ingetrokken, is in het groenbeheer geknipt en zijn subsidies op verenigingen verlaagd. Op wonderlijke wijze lijken de bezuinigingen juist mensen die financieel kwetsbaar zijn te treffen. Dus, de PvdA wil extra geld voor het minimabeleid.

Ten derde. Dit college wil naar de inwoners goede sier te maken door voor te stellen de Onroerend Zaak Belasting (OZB) niet te verhogen. Normaal wordt deze trendmatig verhoogd en levert dat een bedrag op van ruim 2 ton. Is het toeval dat dit plan net komt voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014?  Is het toeval dat dit alleen een voordeel is voor huiseigenaren? Zo’n 30% van de huishoudens zal hier niets van merken, zij wonen immers in een huurwoning. Zij genieten dus geen enkel voordeel bij dit voorstel. De PvdA kan niet anders dan concluderen dat inwoners niet gelijk behandeld worden en zal een voorstel indienen om dit te veranderen. Zodat alle inwoners van Bronckhorst wel gelijk behandeld worden. En alle inwoners een compliment ontvangen van de gemeente.