29 juli 2016

Tweede Kamerleden PvdA bezoeken Bronckhorst.

In juli bezochten de kamerleden Henk Leenders (natuur en agrarische sector) en John Kerstens (werk) de provincie Gelderland.

‘sMorgens waren zij in de Liemers, in de middag in Bronckhorst. Fractieleden van de PvdA Bronckhorst en Provinciale Staten en PvdA Wethouder Peppelman waren daarbij ook aanwezig. De PvdA-fractie in Bronckhorst had een programma samengesteld in Halle Heide. In één vierkante kilometer zijn daar de twee belangrijkste actuele thema’s voor Bronckhorst of zelfs voor de Achterhoek goed zichtbaar: De krimp en de toekomst van de landbouw.

Er gebeurt veel in de landbouw, op wereldschaal, op Europees en landelijk niveau en dus ook in Halle Heide. De nieuwe bestemmingsplannen en de omgevingswet vereisen keuzes van de gemeentes. In Halle Heide is een kleinschalig biologische boerderij, een grote melkveehouderij met 300 koeien zonder weidegang en er zijn meer traditionele familiebedrijven met 80 a 100 stuks melkvee. Het gezelschap bezocht het bedrijf van de familie Hebbink op de Potronsdijk. Twee vertegenwoordigers van LTO schoven hier aan. Tussen de koeien werden visies uitgewisseld en de actuele problemen en ontwikkelingen besproken.

Veel agrarische bedrijven voegen nieuwe functies toe aan hun bedrijf. Den Besselder, 300 meter verderop, ontwikkelt zich van een boerenbedrijf naar een activiteitencentrum met sportcursussen en behandelingsmogelijkheden voor jongeren. De gebroeders Vos deelden hun enthousiasme, maar ook hun zorgen en hun plannen met de Kamerleden, wethouder en fractieleden.

De middag werd afgesloten met een bezoek aan het Heidehuus. Door de krimp komen veel panden leeg te staan. Dat is in veel kernen in de Achterhoek – en Nederland – het geval. Voorzitter Ab Wisseling beantwoordde de vragen: Waarom lukt het in Halle Heide om het schoolgebouw om te bouwen tot een gemeenschapshuis? Wat zijn de succesfactoren en wat zijn de risico’s? In het Heidehuus werd, onder het genot van een bescheiden maaltijd, de dag nabesproken. Daarna reden de kamerleden weer terug van Bronckhorst naar Arnhem en Breda.

 

Luuk Preijde, PvdA fractie Bronckhorst.