Door op 9 maart 2015

Uit de fractie

Al wordt de fractiesecretaris geveld door voorjaarsvakantiegriep (beterschap!): fractie gaat door!

Wat was er de afgelopen weken:

De raad nam (unaniem) een voorstel aan voor aanleg van Breedband in het buitengebied, dat doen we samen met de provincie en de andere Achterhoekse gemeenten. PvdA, GroenLinks, CDA dienden een motie in voor gespreide betaling (kosten aanleg € 500) en tegemoetkoming voor minima. Ook daar was men het eens.

En bijna de hele raad stemde in met zondagopenstelling van de winkels: u kunt in het vervolg in heel Bronckhorst winkelen op zondag (uitgezonderd een enkele feestdag/zondag). Alleen bij de CDA fractie wisten ze het niet zo goed.

In de raad stelde de fractie vragen over de kosten van de regiotaxi, en diende samen met GroenLinks een motie in waarin de Halmac (de motorcrossers die vaker en meer willen crossen.. ) wordt opgeroepen beter met de buurt te communiceren om meer draagvlak voor uitbreiding te krijgen. De rest van de raad was het daar niet zo mee eens.

In de volgende fractievergadering wordt zoals altijd bekeken wat de donderdag daarop in de Raad aan de orde komt.

Verder staan raadbrede (besloten!) themabijeenkomsten op het programma: over duurzaamheid op 11 maart, en over verbindend werken op 19 maart.

Zouden we meer moeten doen: verbindend werken. Kan alleen maar goeds opleveren..