Door Johanna Bergervoet op 2 november 2014

Uit de fractie

Op donderdag 30 oktober is in de raadsvergadering het beleidsplan voor het sociale domein vastgesteld. Luuk en Maurits hebben een motie gemaakt over het actief op zoek gaan naar de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het beleidsplan is met algemene stemmen aangenomen. Ook onze motie is aangenomen, tegen was Gemeentebelangen Bronckhorst. Verder nam de raad een besluit over nieuwbouw brandweerkazerne in combinatie met de gemeentewerf. Dit punt deed nogal wat stof opwaaien. We weten wat de opvatting was van ons panel bronckhorstreageert.nl, wat zich er eerder afwijzend over uitsprak, maar we hebben toch gemeend een andere afweging te moeten maken.

In de fractievergadering dinsdag 4 november evalueren we deze raadsvergadering en bereiden we de begrotingsbehandeling voor.
Die komt in de raad donderdag daarop, 6 november. Het college heeft, en daar zijn we blij mee, vol ingezet op een goede invoering van de transitie: de veranderingen op het gebied van het sociaal domein (de veranderingen in de thuiszorg, de wsw, participatie, jeugdbeleid, enz). Daarnaast zit  in de begroting alleen de nieuwbouw van de brandweerkazerne/gemeentewerf als beleid met (ingrijpende!) financiële consequenties. Annelies zal namens onze fractie een betoog op hoofdlijnen houden over de begroting en de voorgestelde keuzes.

Voor de vergadering van 11 november staat o.a. op de rol de wijziging in het afvalbeleid (volgend jaar nog  maar 1 keer per maand ophalen van restafval: de grijze container) en het initiatiefvoorstel van Gemeentebelangen Bronckhorst over de geurverordening. Inhoudelijk is dat een “normaal” voorstel, maar GBB heeft zich ten opzichte van het college nogal krachtig uitgelaten en termen gebruikt zoals ‘minachting van de raad’!. Dus ook over de procedure zal wel nadrukkelijk gesproken worden. Op deze fractievergadering komt ook de planning van werkbezoeken en “heidagen” aan de orde.

Belangstelling voor zo’n fractievergadering? Kom eens langs!

Johanna Bergervoet

Johanna Bergervoet

Geboren in het buurtschap Wolfersveen, ben ik na mijn trouwen verhuisd naar het dorp Zelhem. Daar woon ik nog steeds met veel plezier. Onze kinderen zijn inmiddels volwassen en “uitgevlogen”. Ik werk drie dagen in de week als groepsleerkracht in het basisonderwijs in Doetinchem. Het raadswerk doe ik al veel jaren. De “traditionele” PvdA-waarden gelden

Meer over Johanna Bergervoet