Door op 23 april 2015

Basisinkomen

Belangrijke bijeenkomst over het actuele thema basisinkomen:

Rode Kafé, Doetinchem: vrijdag 24 april, 19 30, Bilderdijkstraat 20. John Kestens, tweede kamerlid, en Michiel Verbeek, actief schrijver over conservatisme en economie, en de relatie tiussen die twee.

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het Rode Kafé van 24 april aanstaande aan de Bilderdijkstraat 20 in Doetinchem. Hierin zullen John Kerstens, lid Tweede Kamer en Michel Verbeek, o.a. schrijver over conservatisme en economie en de relatie daartussen, onze gast zijn. Zij zullen ons meenemen naar de voor- en nadelen van het basisinkomen Het basisinkomen staat volop in de belangstelling en zal de komende tijd (jaren) een prominent politiek agendapunt zijn.

  • Waar komt het idee van een basisinkomen vandaan?
  • Wat zijn de uitgangspunten, de voordelen en de bezwaren?
  • En hoe gaan we dat eigenlijk betalen?

Uit wereldwijde experimenten blijkt dat het basisinkomen in de praktijk tot allerlei positieve effecten leidt. Daarnaast wordt het idee ondersteund door enkele van de grootste denkers uit de geschiedenis bijlage: Artikel Michel Verbeek – Onvoorwaardelijk Basisinkomen Samen zorgen we ervoor dat het basisinkomen nog meer onder de aandacht komt. Iedereen kan bijdragen met ideeën, acties of donaties.

U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur. De koffie is klaar en voor een drankje wordt ook gezorgd.

Graag tot 24 april aanstaande

BILDERDIJKSTRAAT 20 7002 AB DOETINCHEM

Bent u niet in staat zelf te komen en wilt u eventueel gehaald en gebracht worden, meld dit dan op 06 51692890 dan zorgen wij voor vervoer