Veel geld voor nieuwbouw brandweerkazerne en gemeentewerf