Door op 5 september 2013

Verkiezingsbericht

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014: gauwer dan u denk!

Uitzichten voor Bronckhorst?

In de periode achter ons, met een CDA/VVD college was bezuinigen troef, het college bedacht verhoging van de ozb voor woningbezitters met ontzien van het bedrijfsleven, boekte bezuinigingen op uitvoering van welzijn en zorgwetten en op leerlingenvervoer, subsidies aan verenigingen werden gekort, voorzieningen gesloten of aan zich zelf overgelaten, geldverslindende centrumplannen gooiden onze dorpen overhoop. Het kan ook anders. Wat mag Bronckhorst van de Partij van de Arbeid verwachten?

In de ledenvergadering van dinsdag 3 september werden verkiezingsplannen concreter.

De vergadering benoemde een campagneleider:  Gert Jan Bannink gaat met Dirry te Kiefte en Marijke Melsert de kiezer warm maken voor de verkiezingen. Het gaat geen gewone campagne zijn! Bronckhorst gaat weten wat de PvdA in huis heeft!

Het verkiezingsprogramma krijgt vorm. De leden krijgen het concept in huis, commentaar welkom. Neem de gelegenheid mee te bepalen! Johanna Bergervoet en Jan van der Gaast werken aan de afronding. Je vindt het straks op deze website.

De kandidatenlijst krijgt vorm:  mix van ervaren raadsleden en enthousiaste nieuwe jongeren. De vergadering benoemde een kandidaatstellingscommissie:  Annemiek Nelis, Martje Eggens-Postma en voorzitter Hans Moor gaan het gesprek aan met de kandidaten. Zij doen dat aan de hand van een door de leden aangenomen fractieprofiel: voor de belangstellende lezer in te zien in de bijlage “profiel-raadslid-PvdA-Bronckhorst-2014” “profiel_wethouder_PvdA_Bronckhorst_2014

Overigens zijn nieuwe kandidaten, leden, maar ook wie nog geen lid is maar dat wel wil worden en zich aangetrokken voelt tot het sociaal-democratisch gedachtegoed, nog welkom zich te melden: tot  15 oktober, bij ons secretariaat, door middel van het contactformulier. Zie ons eerder bericht ‘Schuilt er een raadslid in je?’ Neem je kans mee te werken aan een nieuw sociaal Bronckhorst.

Verder krijgt ons ombudsteam vorm. Zet vast 16 0ktober in je agenda als datum voor de installatie. Ook daarover straks meer op deze website. Blijf kijken..

gert-jan-bannink hans-moor