Door Webredacteur op 17 november 2014

Wat kost het je afval kwijt te raken?

De fractievergadering van  dinsdag 25 november (pas op: datum één dag vervroegd!) gaat over afvalkosten.
In de raad donderdag daarop gaat het over het bedrag wat u moet betalen aan reinigingsrechten. De fractie buigt zich daarover, is er nog niet uit:

Moet afvalinzameling kostendekkend zijn? Ja, toch?
Betekent dat dan dat sommige mensen met beperkt inkomen (nèt boven sociaal minimum, je hebt het toch al moeilijk.. ) toch een paar tientjes meer moeten  gaan betalen? nee, toch?

Fractie maakt haar afwegingen. Meepraten? Kom eens langs.