2 juni 2013

Wat willen we met Europa?

Komend jaar krijgen we niet alleen gemeenteraadsverkiezingen (ook daarover gaan we u regelmatig bezig houden.. ), maar ook verkiezingen voor Europa! De PvdA is op zoek naar de beste ideeën voor de toekomst van Europa.
Wat wilt ú met Europa? Groter? kleiner? socialer? veiliger? en hoe?

Betrokken leden (of je hoeft helemaal geen lid te zijn.. ) kunnen ideeën aandragen voor het programma waarmee de PvdA de verkiezingen voor het Europa van de toekomst ingaat. Ga naar de website www.watwiljijmeteuropa.nl en doe mee! Samen het beste halen uit Europa!