2 juni 2014

Wijziging samenstelling fractie

Dat Antoon Peppelman wethouder werd betekent een open plaats in de fractie. In de openbare raadsvergadering op 21 mei vond naast installatie van het college tevens installatie plaats van opvolger Luuk Preijde.

De steunfractie, bestaande uit Hans van Hese en Peter Hoogland, werd inmiddels uitgebreid met Maurits Dekker.

Onder ‘Wie is wie‘ vindt u nogmaals de volledige samenstelling van fractie en steunfractie, met overzicht van hun persoonlijke aandachtsgebieden.