Door Webredacteur op 1 juni 2015

Zorg-gedachten

Sinds 1 januari is de zorg in ons land heel anders geregeld.

Een nieuwe wet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, spreekt van maatwerkvoorzieningen, de zelfredzaamheid van de zorgafnemer (dus van ons allemaal.. ) komt in beeld, en de beschikbare mantelzorg, en ondersteuning vanuit het sociale netwerk.

We hebben, sinds de verkiezingen van 2014, waar we er in Bronckhorst onverwacht mooi van af kwamen, wethouder Antoon Peppelman, die zijn tanden zet in WMO en Jeugdzorg, en we hebben staatssecretaris Martin van Rijn, die bijna zijn tanden stuk bijt op Decentralisatie van langdurige zorg, jeugdzorg en huishoudelijke hulp, en de PGB betalingsproblemen waarmee zorgverleners en zorgontvangers te maken hebben. We hopen dat van Rijn, niet voor niets genoemd als de beste bewindsman uit Rutte 2, die de rotste klus, die al voor hem klaar lag toen hij begon, op te knappen heeft, mag doorgaan. Niet voor niets kopte NRC Handelsblad vorige week ‘Als van Rijn sneuvelt, vervalt ook de morele basis onder de coalitie’.

Omdat dat allemaal zo belangrijk is gaat PvdA Bronckhorst in september een grote publieksavond wijden aan het thema Zorg, en nieuwe gedachten rond zorg: de nieuwe verzorgingsstaat op gemeentelijk niveau, kansen in vernieuwingen in het sociale domein, het betrekken van burgerinitiatieven. Goede avond. Misschien komt van Rijn..

Noteer vast de datum: dinsdag 8 september.

U hoort spoedig meer.