Democratie

Burgers willen in toenemende mate inspraak in hun wijk, hun werk, in de school en de zorg. De inwoner van Bronckhorst die zich actief wenst te bemoeien met het besturen van de gemeente krijgt daarvoor de mogelijkheden.

De (gemeentelijke) overheid is sober, dienstbaar en efficiënt. Zij biedt vertrouwen en zekerheid binnen een samenleving waar 100% van de mensen meetelt. De overheid garandeert goede voorzieningen, zeker voor de mensen die dit het hardst nodig hebben.
De gemeente blijft zich ontwikkelen tot een betrouwbare gesprekspartner voor de inwoners van de gemeente. De informatie van de gemeente is van hoge kwaliteit.
Bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren zijn ook zelf verantwoordelijk voor een goede dienstverlening binnen de publieke sector. Zij zijn wars van een graaicultuur en andere excessen. Hun integriteit staat als een paal boven water.

Meer over Democratie in ons uitgebreide verkiezingsprogramma