Werken

Ondernemingen zijn de motor van onze economie. Zij zijn nodig voor onze welvaart. Ondernemers houden onze kernen vitaal.

Werk is een bijdrage van iedereen aan onze maatschappij. Werk zorgt ervoor dat mensen in de gemeente blijven wonen, of voor onze gemeente gaan kiezen. Werk geeft een zinvolle invulling aan ons dagelijks bestaan, vergroot de welvaart en vermindert de armoede. Werk bevordert de gezondheid en brengt mensen bij elkaar. Dat geldt voor de PvdA nadrukkelijk zowel voor betaald als onbetaald werk. Vaste banen zijn de norm.
We spannen ons in voor alle inwoners die op zoek zijn naar een passende baan: jongeren, ouderen en inwoners met een beperking.

Meer over Werken in ons uitgebreide verkiezingsprogramma