gemeenteraadslid en fractievoorzitter

Antoon Peppelman

Ik ben geboren en getogen in Bronckhorst (Zelhem). Mijn ouders, kinderen en kleinkind wonen er en ik voel mij hier thuis. Ik wil graag bijdragen aan het “mooi” houden van heel Bronckhorst en het elke dag een stukje mooier maken, voor ons allemaal.

Als wethouder heb ik de laatste vier jaar de zorg inhoud gegeven, zowel voor jongeren als voor ouderen. De zorg in Bronckhorst is nu goed geregeld. De sociale teams draaien goed. De inwoners zijn tevreden hoe het bij ons geregeld is, met betere scores dan de omliggende gemeentes. Daar ben ik trots op. Ik wil dat graag zo houden én het de komende jaren verbeteren. Dat doen we samen met de inwoners van Bronckhorst en met de zorg- en welzijnsinstellingen.

Naast de zorg staat duurzaamheid de komende jaren op de agenda. Allereerst moeten we minder energie gebruiken. De energie die we gebruiken moet veel meer komen van de zon. Iedereen met een goed dak kan de zon gebruiken. We komen ook niet meer om windmolens heen.

Wonen en werken zijn voor alle mensen in Bronckhorst erg belangrijk. Samen met de inwoners bedenken we toekomstbestendige oplossingen.

Kernwaarden voor mij blijven altijd: gelijke kansen voor iedereen, solidariteit waarbij de sterkste schouders de zwaarste laten dragen en goede ondersteuning voor mensen die het niet op eigen kracht redden. In Bronckhorst telt iedereen mee!