Voorzitter, secretaris a.i.

Derk Jan Bovenmarsch

Derk Jan Bovenmarsch

Over Derk Jan Bovenmarsch

0612218081djbovenmarsch@gmail.com

Ik ben geboren en getogen Zelhemmer (1958) en in de politiek terechtgekomen nadat ik met de actiegroep “Zelhem wil zwemmen” ijverde voor het behoud van een zwembad-voorziening (wat gelukt is: De Brink!) Die actiebereidheid viel blijkbaar en op en zodoende kwam ik met de PvdA in aanraking.

Ik geloof in solidariteit tussen mensen en bevolkingsgroepen. Ik zie tegelijkertijd dat dit door onze vingers gaat glippen als we daar niet aan blijven werken.

Rol in de PvdA Bronckhorst

Ik ben afdelingsvoorzitter. Tussen 1994 en 2005 was ik 10 jaar raadslid in de toenmalige gemeente Zelhem, waarvan de laatste jaren fractievoorzitter in een coalitie met de VVD. Daarvoor was ik enkele jaren lid van de steunfractie.

Werk

In het dagelijks leven ben ik 24 uur per week werkzaam als specialist Digitale Dienstverlening en Collectiemanagement bij de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Daarnaast heb ik als zzp-er een adviesbureau voor digitale dienstverlening (Digicaris.nl) Ik ben oorspronkelijk opgeleid aan de Pedagogische Academie en daar heb ik de Bibliotheek- & Documentatie-academie bezocht. Sinds ik in 1986 kennis heb gemaakt met computers en digitale media ben ik eraan verknocht geraakt. Ik ben geen “echte” ict-er, maar probeer een brug te slaan tussen bibliotheken en ict.

Nevenfuncties en hobby’s

  • Medeoprichter en erelid van Survival Bond Nederland
  • Medeoprichter van Stichting Zelhems Erfgoed
  • Voorzitter van de Stichting Plaggen Hendrik
  • Beheerder Startpagina Bibliotheek, Folk en diverse andere pagina’s
  • Zingen
  • Genealogie
  • Tuinieren