Verkiezingen

De PvdA in Bronckhorst deed de laatste periode mee aan de coalitie van Burgemeester en Wethouders. Samen met onze partners zijn belangrijke stappen gezet. De switch binnen het sociaal domein van het rijk naar gemeente is -dat mogen we best zeggen- goed gegaan. Bronckhorst heeft een degelijk en progressief sociaal beleid. De sociale teams staan als een huis, er zijn goede arbeidsvoorwaardes voor huishoudelijke hulpen en er zijn belangrijke stappen gezet tegen de armoede. De meeste WMO-cliënten zijn bovengemiddeld tevreden.

Maar we zijn er niet. De PvdA blijft altijd knokken voor de mensen met minder kansen: Werk voor mensen met een vlekje, hulp voor kwetsbare mensen die geen hulp kunnen of willen vragen en voor inwoners onder de armoedegrens. Kinderen moeten gezond en veilig opgroeien. We pakken nu door met het milieu. De agrarische sector is van levensbelang maar de gezondheid van de omwonenden en de natuur zijn net zo belangrijk. Het beleid rondom wonen moet creatiever met meer starterswoningen.

Het bestuur werkt transparant en integer en moet meer naar de burgers. Bronckhorst is soms te klein voor grote zaken. De PvdA is warm voorstander om dat in de regio Achterhoek te regelen, mits democratisch. Krimp laten we niet lopen maar sturen we slim. De leefbaarheid in alle kernen blijft zo goed.

De komende vier jaar zetten we in op werk, milieu, leefbaarheid en zorg. In dit programma vindt u al onze standpunten in zes thema’s. We hopen op uw vertrouwen zodat we ons beleid, met kracht, kunnen blijven uitvoeren. Ook de komende vier jaar.

PvdA Bronckhorst, Antoon Peppelman, lijsttrekker