Standpunten

Zoeken

Democratie

Burgers willen in toenemende mate inspraak in hun wijk, hun werk, in de school en de zorg. De inwoner van Bronckhorst die zich actief wenst te bemoeien met het besturen van de gemeente krijgt daarvoor de mogelijkheden.

Lees verder

Duurzaamheid

We laten de wereld over aan de volgende generaties, zoals we die van onze voorouders gekregen hebben: groen, intact en schoon.

Lees verder

Leefbaarheid

De vraag wat de gemeente kan doen voor haar inwoners willen we ook omdraaien: wat kunnen de inwoners doen voor de gemeenschap? Dit principe van wederkerigheid wil de PvdA toepassen op alle plannen en besluiten.

Lees verder

Werken

Ondernemingen zijn de motor van onze economie. Zij zijn nodig voor onze welvaart. Ondernemers houden onze kernen vitaal.

Lees verder

Wonen en woonomgeving

Het is geweldig wonen in de gemeente Bronckhorst: Rust, ruimte, natuur, cultuur, recreatie, rustieke kernen en dorpen, vriendelijke en betrokken inwoners en een grote verscheidenheid in landschap.

Lees verder

Zorg en welzijn

Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We kunnen van elkaar verwachten dat we omzien naar de mensen in onze omgeving. De gemeente kan niet alles.

Lees verder