Leefbaarheid

De vraag wat de gemeente kan doen voor haar inwoners willen we ook omdraaien: wat kunnen de inwoners doen voor de gemeenschap? Dit principe van wederkerigheid wil de PvdA toepassen op alle plannen en besluiten.

De inwoners hebben kennis, tijd, ervaring, inzet en betrokkenheid en geven zo hun wereld vorm. De gemeente heeft ook veel in huis en zet dit in voor haar inwoners.
De krimp kunnen we nauwelijks tegenhouden. Leefbaarheid is onlosmakelijk verbonden aan de krimp. De PvdA wil op de juiste manier anticiperen op de krimp en deze vooral niet negatief benaderen. De gevolgen van de daling van het aantal inwoners kunnen hard aankomen: De sluiting van scholen, minder voorzieningen in de dorpen en kernen, minder bedrijvigheid etc. Solidariteit blijft, ook bij een krimp, een van onze kernwaarden. We zullen als gemeente en als regio een antwoord moeten vinden, in samenspraak met de inwoners, met het bedrijfsleven en met maatschappelijke organisaties.
De PvdA kijkt altijd om naar de meeste kwetsbare mensen in onze gemeente, mensen die het zelf niet kunnen, tijdelijk of voor langere tijd. De gemeente biedt financiële en/of materiële ondersteuning en helpt daadkrachtig en actief bij conflicten en schulden. Dat kan het vertrouwen van burgers in hun gemeente vergroten.

Meer over Leefbaarheid in ons uitgebreide verkiezingsprogramma