Door Webredacteur op 22 juni 2015

Jubilaris

Op de ledenvergadering op 2 juni huldigden we een ‘oude getrouwe’ voor 25 jaar partijlidmaatschap.
De sociaal-democratie kent meer van die oude getrouwen: voorzitter Derk jan Bovenmarsch bezocht onlangs Joop Rutte in Steenderen: ook met de speld voor 25 jaar partijlidmaatschap, en de felicitaties van Hans Spekman. Groot deel van die 25 jaar bewees Joop dienst aan zijn principes in lidmaatschap van de gemeenteraad van Steenderen en  Bronckhorst.
Joop: gefeliciteerd, en vooral: dank! We wensen je nog vele jaren achter het rode vaandel!