7 oktober 2015

U bent van harte uitgenodigd voor een avond met Martin van Rijn!

van rijn

Martin van Rijn kan helaas 7 oktober niet naar Zelhem komen.

Wij hebben daarom moeten besluiten deze avond te cancelen .

In Doetinchem is 7 oktober een thema-avond over de zorg.

We hebben besloten onze avond deels samen te voegen met de zorgavond van de PvdA in Doetinchem.

We zullen u via de website van de PvdA Bronckhorst en Doetinchem op de hoogte houden.

De bijeenkomst is op 7 oktober en start om 19:30, in het pand van het CVJO Doetinchem, Terborgseweg 20.

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan de toekomstvisie over de zorg is van harte uitgenodigd, aanmelden is niet nodig

 

“Decentralisatie van de zorg betekent dat de gemeente aan zet is”

Woensdag 7 oktober 2015, 20.00 uur

Ellen’s Restaurant, Burgemeester Rijpstrastraat 10, Zelhem,

Zaal open 19.30, De toegang is kosteloos. Wij adviseren u om zich aan te melden via bronckhorst@pvda.nl

Het programma ziet er zo uit:

Vanaf 20.00 uur gaat Frans Miggelbrink in gesprek met Martin van Rijn, Annelies Lichtenberg (fractievoorzitter PvdA Bronckhorst) en Antoon Peppelman (wethouder gemeente Bronckhorst).

Vervolgens kunt u vragen en discussiepunten indienen, onder genot van koffie en thee.

Vanaf 21.00 uur gaan de sprekers met u en met elkaar in gesprek over uw vragen en onderwerpen.

Het zorgbeleid is in grote lijnen bekend. De PvdA Bronckhorst voert dit beleid, samen met de coalitiepartijen, met verve uit, al staan we nog maar aan het begin.

Daardoor is er minder groei in de zorg-uitgaven, we moeten meer zelf doen en er is een vangnet voor de meest kwetsbaren . Het beleid komt uit Den Haag en de uitvoering wordt overgelaten aan de gemeenten.  Die gemeenten voelen zich met handen en voeten gebonden aan wetten en regels.

U leest het in de krant: Ondanks dat ontstaan er verschillen per gemeente: Wel of geen eigen bijdrage? De hele huishoudelijke hulp wordt gestopt? Gaan de wijkteams de toegang tot de specialistische zorg regelen?Het is belangrijk dat de gemeente nadenkt over hoe zij zelf regie voert op het gebied van zorg en welzijn.

Op langere termijn kán de gemeente geen uitvoerder meer zijn van het Rijk. Gemeenten willen dan ook meer mogelijkheden om zelf de aard en de vorm van (jeugd)zorg vorm te geven.

De fractie van PvdA Bronckhorst gaat over zorgwetten in gesprek met de staatsecretaris. Hoe zorgt Martin van Rijn ervoor dat straks de gemeenten aan zet zijn? Hoe kijkt de PvdA Bronckhorst naar deze uitdaging?

U bent van harte welkom om mee te komen praten. Stuur dit bericht door naar andere geïnteresseerden. Tot 7 oktober!