23 augustus 2018

BBQ op 7 september 2018

Al sinds het bestaan van het partijkantoor in Doetinchem, 2013, tegenwoordig noemen
we het ‘t Rode Kafé, organiseren we een gewestelijke BBQ.

Ook dit jaar willen we dit weer doen en wel op vrijdag 7 september aanstaande.

Vooraf kan Iedereen eerst gaan genieten van een tot nu toe mooie zomer, en laten we
hopen dat dit zo blijft.

De vraag is of jullie deze datum alvast willen reserveren in jullie agenda. En
uiteraard is jullie “aanhang” ook van harte uitgenodigd.

De avond begint met een inloop vanaf 18.00 uur.

De kosten zullen bedragen € 16,00 per persoon. Dit is inclusief eten, drinken en
gezelligheid.

Na de vakantie zal een uitgebreid bericht worden gezonden, waarin eventualiteiten
zullen worden vermeld.

Mocht je je nu al aan willen melden dan kan dat op mailadres r.isselman@telfort.nl

Met vriendelijke groet,

René Isselman