Door Annelies Lichtenberg op 27 november 2014

De Vechtpartij

‘Wat is er toch aan de hand met de Partij van de Arbeid? Al meer dan een kwarteeuw lijkt de Nederlandse sociaaldemocratie in crisis te verkeren. Dramatische verkiezingsnederlagen en spectaculaire electorale comebacks wisselden elkaar in hoog tempo af.

In De vechtpartij beschrijft Thijs Niemantsverdriet de woelige PvdA-geschiedenis van de afgelopen vijfentwintig jaar op basis van gesprekken met alle betrokkenen. Van de wao-crisis onder Kok tot het succes van de paarse kabinetten. Van de vernieuwingsdrift van Felix Rottenberg tot het demasqué van Ad Melkert in het jaar van Fortuyn. Van de komeetachtige opkomst van Wouter Bos tot de mislukte lancering van Job Cohen en het turbulente leiderschap van Diederik Somsom.

De vechtpartij is een intrigerend portret van een beweging die balanceert tussen chagrijn en euforie, tussen doemdenken en ongebreideld optimisme’.

Deze tekst staat op de achterkant van De vechtpartij, de PvdA van Kok tot Samsom. Het boek is geschreven door Thijs Niemantsverdriet (1978), parlementair verslaggever bij NRC Handelsblad.

Het is een meeslepend boek, over een – voor mij – herkenbaar tijdsgewricht, feiten die we kennen en interessante achtergrondinformatie. Thijs Niemantsverdriet schrijft vanuit sympathie en distantie. Het boek heb ik tijdens de vakantie gelezen en ik had moeite het weg te leggen. Wat mij betreft zeker de moeite waard om te lezen.

Cover boek

Annelies Lichtenberg

Annelies Lichtenberg

Ik ben 52 jaar geleden geboren op een boerderij in Vorden en opgegroeid in een politiek en maatschappelijk bewust gezin. Sociaal, rechtvaardig, betrokken en solidair zijn voor mij kernwoorden. Vanaf mijn 18de heb ik altijd PvdA gestemd. Voor mijn studie en werk heb ik in Nijmegen en Utrecht gewoond, ruim zeventien jaar geleden ben ik

Meer over Annelies Lichtenberg