7 november 2016

De wijk in.

zelhem

Afgelopen zaterdag hebben we, fractie PvdA in Zelhem de wijk Schildersoord bezocht.

Een aantal mensen was niet thuis, maar we hebben toch behoorlijk wat mensen gesproken.

Het waren leuke, informatieve gesprekken.

Opvallend is hoe open mensen reageren op vragen als hoe bevalt het wonen hier en bent u op de hoogte van de sociale wijkteams?

Als fractie hebben we afgesproken elke twee maanden een ochtend “de wijk in te gaan”.

We proberen dit samen te doen met ons ombudsteam.