25 mei 2018

Door de partijen GBB, GroenLinks en de VVD is voor inwoners Bronckhorst in het gemeentehuis een inloopavond georganiseerd op 22 mei jl.

De partijen willen de inbreng gebruiken in het overleg over een vormen college van GBB, VVD en GL.  Ook de PvdA was aanwezig.

Inwoners konden aangeven wat zij de komende periode belangrijk vinden op het gebied van bestuur, wonen, werkgelegenheid, leefbaarheid, openbare ruimte en natuur, sociaal domein en energietransitie.

Er hebben naar schatting ongeveer 60 a 80 mensen deel genomen aan de bijeenkomst. Via het Contact en willekeurig verstuurde brieven was iedereen uitgenodigd. Gabrielle Parel (bestuur) en Harrie van den Toren (commissielid) hebben deelgenomen aan sociaal domein en duurzaamheid.

Reacties van aanwezigen op het onderwerp Sociaal Domein:

• we missen ondersteuning met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen,
• we willen graag een samenwerkende houding van de gemeente naar zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties
• we zien graag meer samenwerking tussen hulpverleners en de sociale teams

Vanuit de PvdA is naar voren gebracht dat er doorgewerkt moet worden op de ingeslagen weg en dat je de tijd moet benutten om te verbeteren op punten als stille armoede, omgaan met privacy, het bieden van keuzemogelijkheden aan inwoners etc.

Gabrielle en Harrie hebben vervolgens deelgenomen aan Duurzaamheid & Energie en Innovatie.

Reacties – vooral vragen- van aanwezigen hierop:
a. wanneer worden wij van het gas afgesneden?
b. wat zijn de kosten voor de burgers?
c. welke maatregelen worden door de gemeente met betrekking tot energie
ondernomen?

Er moet over dit onderwerp dus veel duidelijkheid worden gegeven; er is bij veel mensen nog geen gevoel van urgentie, terwijl we nog maar 12 jaar de tijd hebben om energieneutraal te zijn (afspraak alle partijen!). Tegelijkertijd werd zichtbaar dat er al aardig wat initiatieven zijn bij burgers en bedrijven.

In de regionale uitvoeringsagenda wordt weergegeven op welke wijze de Achterhoek in 2030 energieneutraal kan worden. Het is een zeer ambitieuze doelstelling, wat vraagt om een goede focus en inzet. Een plan van aanpak en overzicht met betrekking tot duurzaamheid en energie voor de gemeente Bronckhorst is op te vragen bij Harrie van den Toren.

Samenvattend: goed te zien dat zoveel inwoners willen meedenken over het beleid en ideeën willen aandragen. Maar we blijven natuurlijk vooral kritisch uitzien naar het nieuwe collegeprogramma van GBB, VVD en GL. Naar verwachting zal dit de komende week bekend worden gemaakt.