Door op 12 mei 2013

Illegaliteit strafbaar?

Tja, wat vindt u? Illegaliteit crimineel?

Nederland heeft een groot aantal inwoners die hier illegaal verblijven: mensen die in een asielprocedure zijn afgewezen, die moeten worden uitgezet terug naar hun land van herkomst, maar waar uitzetting onmogelijk blijkt: door ontbreken van papieren, doordat ze in het land van herkomst geweigerd worden, of  daar bij terugkeer ernstig gevaar lopen. Of mensen die ‘zomaar’ illegaal ons land binnenkwamen, nooit werden gesignaleerd, en bij voorbaat in illegaliteit ondergingen. Mensen die wel willen maar niet mogen werken, verstoken zijn van onderdak, hulp en voedsel, aangewezen op een vluchtkerk of hulp van particulieren.

De PvdA schreef in haar verkiezingsprogramma 2012 een hoofdstuk ‘Mensenrechten, rechtsstaat, democratie en internationale rechtsorde’. Daar stond onder de kop ‘Dat gaan we doen’: Vluchtelingen zijn geen criminelen.

Vervolgens wonnen we bijna de verkiezingen, kwamen met de VVD tot een coalitie, Veel punten uit ons verkiezingsprogramma belandden in het regeerakkoord. Ja, het akkoord bevatte ook pijnpunten, je kunt in een coalitie niet meteen je hele verkiezingsprogramma realiseren. Zo kwam in dat regeerakkoord, zo eiste de VVD (Teeven, met de adem van de PVV in zijn nek?) dat illegaliteit strafbaar zou zijn. Een kamerfractie die massaal het regeerakkoord ondertekende, een congres dat breed instemde, belust op regeren.

Verloochenden we onze uitgangspunten? Het duurde even voor we ons dat realiseerden?

Een bewogen en actief partijgenoot, Sander Terphuis, startte een petitie tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Velen van ons tekenden de petitie.

Toen kwam het partijcongres, Leeuwarden, 27 april. Het congres, in euphorie, stemde vrijwel volledig voor de motie Terphuis. Onze man, Jan van der Gaag, door de ledenvergadering benoemde afgevaardigde, was er. Bronckhorst stemde mee. Wat zou u gedaan hebben?

Toen kwam Diederik Samsom en zei ‘nee!’ Hij had immers een oveeenkomst gesloten met de VVD? ‘Ik gaf mijn woord’ zei hij. ‘Zo’n motie gaat de fractie niet uitvoeren.”Het land moet geregeerd worden, het is belangrijk dat deze coalitie doorgaat.

En nu trekt Diederik door het land om iedereen van zijn gelijk te overtuigen. Maar wat is gelijk? Is hij zijn woord uit het verkiezingsprogramma vergeten? Het lastige is dat we eigenlijk allemáál gelijk hebben: de spagaat van de PvdA.

Wat vinden we in Bronckhorst? Wat zou u vinden?

Het mooie van deze nieuwe website is dat u de mogelijkheid hebt op dit bericht (en op alle berichten in de sebsite) te reageren. Doe dat, en laat uw mening horen. Daar is deze website voor bedoeld.