30 oktober 2014

Ledenvergadering 19 november

20 00
Café Marktzicht Hengelo

Tot onze spijt moet de aangekondigde thema-avond rond het onderwerp ‘Zorg’ in verband met omstandigheden rond het onderwerp worden uitgesteld tot begin volgend jaar. Maar wel is er de …

Jaarlijkse ledenvergadering

Agenda:

 1. Opening, en vaststelling agenda
 2. Notulen 4 juni 2014
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarplan 2015
  vooraf op te vragen bij de secretaris via het contactformulier.
 5. Financieel jaarplan
  op te vragen bij de penningmeester via het contactformulier.
 6. Nieuws ut de fractie
 7. Rondvraag en sluiting 22 00 u