16 november 2015

Nieuws uit de fractie.

We zijn de afgelopen tijd op werkbezoek geweest bij Dorado Beach.

Daar hebben we een goed beeld gekregen van de plannen.

Ook hebben we gesproken met vertegenwoordigers van SBOR, de dorpsbelangenorganisatie.

Op de ledenvergadering van 25 november hoort u meer over dit onderwerp.

De begroting voor 2016 is vastgesteld zonder wijzigingen. Het komend jaar zal duidelijk moeten worden of we de nieuwe beleidstaken die de gemeenten hebben gekregen binnen de budgetten kunnen uitvoeren. Onze fractie steunt dit uitgangspunt, maar voor ons staat voorop dat mensen de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben.

Ondertussen hebben we ook een nieuwe burgemeester. Uniek, een jonge vrouw!!!!! En dan ook nog PvdA.

De raad van november kent weinig politiek gevoelige onderwerpen, o.a. een paar kleine bestemmingsplanwijzigingen.

In december daarentegen komen de plannen van de Aviko aan de orde. In een eerdere vergadering, juli 2015, hebben we ingestemd. Als er nu geen echt nieuwe zienswijzen zijn of gewijzigde omstandigheden, dan zullen we weer voor stemmen. Er ligt nu wel een burgerinitiatief voor, gesteund door 125 handtekeningen. Het is eigenlijke een bezwaarschrift en een oproep aan de Aviko , dus geen burgerinitiatief. Maar wel een belangrijk signaal van burgers.

In december komen de tarieven van de verschillende belastingen ook aan de orde. Het zal mij niet verbazen als de VVD weer met een voorstel komt om de ozb niet te verhogen, maar daar geen dekking tegenover zet. Ook het verhaal van GBB dat ozb kostendekkend moet zijn slaat nergens op. Of ze daar weer mee komen? Het is in ieder geval populair.

De plannen om een behoorlijk aantal statushouders te huisvesten op diverse plaatsen in Bronckhorst kunnen we van harte ondersteunen.

Kom eens naar een fractievergadering en praat mee…..   Johanna