17 december 2015

Nieuws uit de fractie

Deze maand staan er twee belangrijke punten op de raadsagenda.

Allereerst natuurlijk de Aviko plannen met de bouw van een vriestoren van 35 meter hoog.

We spreken met veel mensen en zijn ook ter plekke nog een keer op bezoek geweest..

We waren al in Steenderen geweest na een werkbezoek in Olburgen. Ook hebben we in Borculo de toren van Friesland Campina ( ruim 35 m hoog) van dichtbij bekeken.

Verder hebben we contact met onze statenleden. Het wordt een moeilijke afweging. Niemand in Steenderen is tegen uitbreiding van de Aviko, alleen de hoogte is het probleem. Sommige mensen willen niet hoger dan 15 m, anderen willen in ieder geval lager dan 35 en sommigen maakt het niet uit. Een aantal aandachtspunten in onze eindafweging zullen zijn: bestemming grond, landschap, werkgelegenheid nu en in de toekomst, hoogte toren en gevolgen, reacties van mensen uit Steenderen en omgeving, betrokkenheid Aviko bij de gemeenschap en……………..

We hebben in juli reeds een voorlopige verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Toen waren er ook bezwaren. De balans bij ons is toen doorgeslagen naar een ja. We hebben gezegd bij onze eindafweging moeten nieuwe argumenten zijn, anders gaan we weer akkoord. Eventuele uitbreiding industriegrond voor Aviko en met name de conclusie in het Arcadisrapport dat 35m of 27 m geen verschil maakt voor de inpassing zijn nieuwe onderwerpen van gesprek.

Daarnaast worden in de decembervergadering alle belastingverordeningen vastgesteld. Ook niet onbelangrijk natuurlijk.

De afgelopen maanden waren erg druk, veel activiteiten en bijeenkomsten, en pittige dossiers. We hebben dus best zin in een fijn kerst reces!